Độp Workshop

Baga trước Tubus Tara

– Dòng baga trước nổi tiếng nhất trong giới touring
– Bao công lắp đặt.
– Tình trạng: Có hàng, màu đen