Độp Workshop

Căm thép đen 700c / 26″ bộ 64 cây (Taiwan)

220,000

Bộ 64 cây kèm chân căm. Nếu lấy bộ 72 cây = 250.000đ
Nhận cắt/ren căm théo đúng chiều dài yêu cầu.