Độp Workshop

Cặp gù tăng/chặn dây đề nhôm Shimano SM-CS50

400,000

Nếu bạn đang định tậu một cái sườn Surly LHT, hay Dics Trucker, thì bạn phải cần đến món này.