Độp Workshop

Cốt giữa vuông Shimano
BB-UN26 128mm

200,000