Độp Workshop

Khâu nhựa chêm ống dầu đi dây trên sườn MTB

15,000

Cái chốt này thường đi kèm theo sườn. Nếu lỡ rớt mất thì ghé qua ĐWS nhá