Độp Workshop

Náp chụp đầu cáp dây đề bằng nhôm
4mm

10,000

– Giá bán lẻ từng cái
– Náp chụp dây đề bằng nhôm giúp tránh tình trạnh vỏ đây đề bị chạy, nhún, và quát thường hay gặp khi dùng nắp chụp bằng nhựa lâu ngày bị nức, bể.