Độp Workshop

Windspeed Longrider touring bike.

Liên hệ

Cầu hình kinh tế nhất nhưng vẫn bảo đảm chất lượng. Bao xuyên Việt luôn 
Sườn Windsped Longrider 26″ thép Cr-mo.
Có 2 màu xanh nhớt và đen bóng
2 size 17″ cho người từ 1m55-1m65, và 18″ cho người trên 1m65.